Категорії

Повідомлення Емітента

Приватне акціонерне товариство «Коростишівський гранітний кар’єр», код ЄДРПОУ 03343781 повідомляє про несвоєчасно розкриття річної інформації за 2019 рік.
У зв’язку із запровадженням карантину інфекційної хвороби SARS-CoV-2 (COVID-19) та хвороби на COVID-19 відповідального працівника за підготовку і розкриття регулярної інформації, Товариство розкриває річну інформацію 07.12.2020 року.
Дата розміщення регулярної інформації на власному веб.сайті – 07.12.2020 року.
Дата розміщення регулярної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та подання звіту до НКЦПФР – 07.12.2020 року.

Річна фінансова звітність за 2019 рік

переглянути інформацію

Річна інформація Емітента за 2019 рік

переглянути інформацію

Особлива інформація Товариства від 16.10.2020 року

переглянути інформацію

Інформація до зборів

переглянути інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, які мають право на участь у загальних зборах

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства на 16.10.2020 року

переглянути інформацію

Особлива інформація від 14.05.2019 року

зміна найменування_14.05.2019

Особлива інформація товариства від 26.04.2019 р.

особлива інформація_26.04.2019

Річна фінансова звітність за 2018 рік

Фінансові показники_2018

Висновки аудитора товариства за 2018 рік

Висновки аудитора_2018