Категорії

Річна фінансова звітність за 2021 рік

переглянути інформацію

Річна інформація емітента за 2021 рік

переглянути річну інформацію

Особлива інформація товариства від 08.11.2021 року

переглянути особливу інформацію

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів

переглянути інформацію

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства 08.11.2021 року

переглянути повідомлення

Річна фінансова звітність за 2020 рік

переглянути інформацію

Річна інформація емітента за 2020 рік

переглянути річну інформацію

Особлива інформація Емітента від 09.04.2021 року

переглянути особливу інформацію

Повідомлення Емітента

Приватне акціонерне товариство «Коростишівський гранітний кар’єр», код ЄДРПОУ 03343781 повідомляє про несвоєчасно розкриття річної інформації за 2019 рік.
У зв’язку із запровадженням карантину інфекційної хвороби SARS-CoV-2 (COVID-19) та хвороби на COVID-19 відповідального працівника за підготовку і розкриття регулярної інформації, Товариство розкриває річну інформацію 07.12.2020 року.
Дата розміщення регулярної інформації на власному веб.сайті – 07.12.2020 року.
Дата розміщення регулярної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та подання звіту до НКЦПФР – 07.12.2020 року.

Річна фінансова звітність за 2019 рік

переглянути інформацію