Категорії

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів

переглянути інформацію

Інформація до зборів

переглянути інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, які мають право на участь у загальних зборах